logo


Fotograficy - GÓRY Fotoedycja 2008

Marek Aracimowicz (ur. 1972 r., Polska) z wyksztacenia architekt-planista, instruktor narciarstwa, od ponad 10 lat fotografuje zawodowo. Fotograf od „zada specjalnych“. Przez lata pracowa multidyscyplinarnie, czc funkcj fotografa, testera i projektanta sprztu. Pracuje dla liczcych si klientów i najwikszych agencji reklamowych w Polsce i za granic. Od roku 2000 do 2004 by czonkiem fotograficznej „stajni“ agencji PORTFOLIO. Równie od 2000 r. wspópracowa z polsk edycj magazynu „National Geographic”. Poza tym jego prace i artykuy publikowano na amach m.in.: „National Geographic Traveller”, „Podróy”, „Focusa”, „GEO”, „Gór”, „Voyage”, „Newsweeka”, „Wiedzy i ycia”, „Gazety Wyborczej”. Jego prace byy eksponowane na kilkunastu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Wielekrotny juror konkursów fotograficznych. Uczestnik XII i XIII Biennale Fotografii Górskiej (jest dwukrotnym laureatem I nagrody). Od roku 2005 czonek wiatowej „stajni” fotografów LOWEPRO. Wspierany ponadto przez PELI i MERRELL. Obecnie redaktor i „frontowy” fotograf miesicznika GÓRY. Prowadzi mobilne studio fotograficzne i yje w midzykontynentalnym rozkroku, a kiedy si da – z rodzin w górach. Ma czteroletniego syna, Konstantego.
 
www.arcimowicz.com
Bernardo Gimenez, (ur. 1967, Austria), argentyski fotografik specjalizujcy si w tematyce wspinaczkowej, podróniczej i „lifestylowej”. Zawodowo zajmuje si fotografi od roku 1999. Wczeniej pracowa jako dziennikarz w redakcji argentyskiej gazety. Zacz si wspina przed 20 laty, równoczenie dzielc swój czas na studia fotodziennikarskie i prac w „ski patrolu”. Jego fotografie s wykorzystywane w reklamach oraz publikowane w licznych czasopismach i katalogach na caym wiecie. O midzynarodowym uznaniu dla talentu Argentyczyka wiadcz liczne nagrody. Wród nich znalazy si takie wyrónienia jak nagroda gówna jednego z najwaniejszych europejskich konkursów fotografii górskiej Memorial Maria Luisa (2005), pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym wydawnictwa Desnivel (2004) oraz pierwsze miejsce w konkursie dla zawodowych fotoreporterów na Florydzie (2001). Bernardo, wraz ze swoj partnerk Gitti, mieszka w austriackim Innsbrucku.

www.bernardogimenez.com
Rainer Eder/Visual Impact, (ur. 1964, Austria), od 17 lat mieszka w Zurychu. Swoj przygod z fotografi rozpocz od zdj swoich wspinajcych si przyjació, wkrótce po tym, jak sam zacz wspina si w wieku lat 16. Zawodowo fotografi zaj si sze lat póniej. Specjalizuje si w fotografowaniu wspinaczy, narciarzy ekstremalnych, kolarzy i kajakarzy górskich. Jego prace s publikowane na caym wiecie, przede wszystkim w prasie specjalistycznej. Pracuje take dla znanych producentów sprztu outdoorowego, takich jak Mammut, Black Diamond i Lowa, ODLO czy Red Bull. Jest laureatem Banff Mountain Photography Competition 2003 w kategorii Mountain Adventure.

www.rainereder.com


Samuel Bie  (ur. 1973, Francja), wspinacz, fotografik-samouk, kompozytor dróg na midzynarodowych zawodach wspinaczkowych oraz instruktor Federation Francaise de la Montagne at de L’escalade (FFME). W latach 1992-1995 regularnie bra udzia w zawodach wspinaczkowych jako czonek reprezentacji Francji. Od 1995 do 1999 roku pracowa dla francuskiego magazynu wspinaczkowego „Rock’n Wall“, obecnie za wspópracuje m.in. z „Vertical“. Swoje prace publikuje na amach licznych czasopism na caym wiecie, specjalizuje si w fotografii wspinaczki skakowej oraz bulderowej. 

www.sambie.fr
David Kaszlikowski (ur. 1973, Polska). Pierwszy polski fotograf, który nawiza wspóprac z najwikszymi wiatowymi magazynami branowymi. Jego prace znalazy si na okadkach „Alpinist”, „Rock and Ice”, „Grimper”, „Vertical”, „Desnivel”. Swoje fotografie publikowa równie w „Newsweeku”, „National Geographic”, „NG Traveler”, „Voyage”, „Playboyu”, „Twoim Stylu”, „Extremium”. Owocem wspópracy z GÓRAMI jest 17 okadek naszego magazynu oraz kilkanacie duych, ilustrowanych zdjciami, materiaów tekstowych. Zafascynowany wspinaczk skaln, przenosi swoje sportowe umiejtnoci (8b/b+ RP, 7c+ OS) na wielkie górskie ciany. Organizuje ekspedycje w mao eksplorowane rejony, wytycza nowe drogi w stylu big-wall. Zdobywa dziewicze ciany m.in. w Himalajach, Atlasie Wysokim i Afryce Zachodniej (Mali). Za now drog na Alasce (wspólnie z M. Tomaszewskim i K. Belczyskim) by nominowany do prestiowej nagrody Zotego Czekana. Jest zdobywc Kolosa, Jedynki oraz licznych wyrónie za eksploracj.

www.VerticalVision.pl
Jacek Kudaty/Sigma Pro, (ur. 1972, Polska). Jego pasj i sposobem na ycie s podróe wspinaczkowe i fotografia. Od roku jest jedynym europejskim fotografikiem w elitarnym teamie SIGMA PROFESSIONAL EYES. Od  ponad 10 lat odnosi sukcesy we wspinaczce skakowej, specjalizujc si w przejciach bez znajomoci (8a OS i 8a+ FL). Jest autorem nowych dróg skalnych na wielu kontynentach. Jego zdjcia pojawiy si w prasie szerokiego obiegu, w prasie branowej, podróniczej oraz fotograficznej. Organizowa wyprawy, majce na celu wytyczenie nowych dróg wspinaczkowych w egzotycznych zaktkach globu (RPA, Indie, Madagaskar, Laos, Chiny). Od 2007 roku jest czonkiem Alpinus Expedition Team. Jest wacicielem firmy PRO-ROCK, produkujcej odzie wspinaczkow i chwyty oraz zajmujc si dystrybucj butów wspinaczkowych EVOLV. Mieszka w Trzcisku u stóp granitowych turni Gór Sokolich gdzie prowadzi camping i schronisko dla wspinaczy.

www.prorock.com.pl
Frederic Labreveux (ur. 1975, Francja), fotograf, wspinacz i utalentowany bulderowiec (8A).  Jego wspinaczkowa przygoda trwa od okoo pitnastu lat. Pracuje jako redaktor magazynu „Grimper”, wspópracujc zarazem z innymi pismami out­doorowymi i wspinaczkowymi, takimi jak „Vertical”, „VSD”, „Klettern”, „Escalar”.  Wród bohaterów jego prac znalazy si takie sawy jak Dani Andrada, Gérome Pouvreau, Tony Lamiche, Florence Pinet, Mickaël Fuselier, Dave Graham, Daila Ojeda, Chris Sharma, Jerome Meyer, Loic Gaidioz, Patxi Usobiaga, Mauro Calibani, Klemen Becan, Alex Chabot, Julien Nadiras, Daniel Dulac i inni. Pracuje dla licznych znanych marek – Millet, Petzl, Beal, Prana… Mówi o sobie: „Im bardziej powicam si wspinaniu, tym mam mniej czasu na robienie zdj, dlatego myl, e najlepsze w fotografii jeszcze przede mn …” Mieszka w Grenoble. Petr „Pepe” Piechowicz (ur. 1971, Czechy). Fotograf – wolny strzelec i pracownik wysokociowy. Zacz wspina si ok. 13 roku ycia. Zaczyna jako speleolog, ale eksploracja jaski bya dla niego tylko krótkotrwaym etapem na drodze do wspinaczki skalnej, pasji której powici cae swoje ycie. Jego najwikszym sukcesem byo 6 miejsce w Pucharze Czech w 1994 roku. Od 1997 jest czonkiem Czeskiej Federacji Wspinaczkowej oraz Klubu Wspinaczkowego w Ostrawie, któremu obecnie prezesuje. W spectrum jego wspinaczkowych zaintersowa znajduj si zarówno buldery, jak i wielkie ciany. Równolegle ze wspinaniem zainteresowa si fotografi. Ta staa si jego prawdziw pasj po opublikowaniu jego zdj w magazynie „Montana”. Otworzyy mu one drog do amów zarówno prasy czeskiej, jak i zagranicznej. Swoje prace prezentowa na wystawach i we wspinaczkowych kalendarzach oraz podczas seminariów i prelekcji powiconych jego wyprawom. Interesuje go – oprócz wspinania i fotografowania wspinaczy i pejzay – portretowanie, dokument filmowy a take fotografia reklamowa

www.photopepe.com
Laurent de Senarclens (ur. 1972, Szwajcaria), fotografik i wspinacz. Pracuje jako fotoreporter prasy lokalnej. Dobrze charakteryzuje go cytat: „Kiedy tylko nie jestem do zajty politykami, martwymi kotami i lokalnymi bohaterami, ruszam w skay, by wspina si lub fotografowa”. Wspinaczkowa pasja towarzyszy mu od blisko 20 lat. Okoo 8 lat temu zainteresowaa go fotografia górska i wspinaczkowa, któr zawodowo zaj si przed 6 laty. Bohaterami swoich prac uczyni przede wszystkim nieznanych szerzej wspinaczy-lokalsów. Jego prace pojawiaj si na amach francuskich i wiatowych magazynów outdoorowych oraz w katalogach uznanych marek. Mówi o sobie: „Nigdy nie wszedem na Mt. Everest, nie zaonsajciem 8b ani te nie próbowaem si na El Capie, a moja dziewczyna wspina si lepiej ode mnie”. Uwielbia gotowa, zwaszcza marrocain tajine z mnóstwem warzyw i przypraw. Jim Thornburg (ur. 1964, USA) – fotografi wspinaczkow zajmuje si od 15 lat. Na pocztku lat 90 startowa w zawodach Pucharu wiata, podróujc i wspinajc si w rónych zaktkach Ziemi. Obecnie mieszka w Berkeley w Kalifornii i koczy prac nad albumem, prezentujcym rejony wspinaczkowe Ameryki Pónocnej. W swojej pracy kadzie nacisk na oddanie pikna naturalnego otoczenia rejonów wspinaczkowych. Od wielu lat wspópracuje z licznymi magazynami wspinaczkowymi i górskimi na caym wiecie, przede wszystkim z amerykaskimi („Climbing” „Rock & Ice”), które czsto zamieszczay jego zdjcia na okadkach.

www.jimthornburg.com
Thomas Ulrich/Visual Impact, (ur. 1967, Szwajcaria), zawodowy fotografik, dokumentalista, midzynarodowy przewodnik górski. Mieszka w Szwajcarii ze swoj norwesk on i trzema córkami. Jego kariera fotograficzna rozpocza si ok. 15 lat temu. Ma na swoim koncie wspinaczki na Cerro Torre (Patagonia), Matterhorn (Szwajcaria), Tupilak (Grenlandia), El Cap (USA), przejcie pónocnej ciany Eigeru oraz wypraw na Mount Everest, któr dokumentowa kamer. Wspópracowa z wieloma znanymi markami brany outdoorowej, a jego znakomite prace znalazy si na amach najwaniejszych magazynów wiatowych. W poszukiwaniu nowych wyzwa razem z Norwegiem Břrge Ouslandem przeszli trawers Poudniowego Ldolodu Patagoskiego. W 2006 roku poprowadzi bez wsparcia z zewntrz trawers z Syberii do Kanady. Jako przewodnik kilkakrotnie z grupami wyprawia si na biegun pónocny. W 2007 wraz z Břrge wyruszyli na polarn wypraw ladami Fridtjof Nansena z bieguna do Ziemi Franciszka Józefa.

www.thomasulrich.com
 
adres email do składania reklamacji: reklamacje@czytaj.goryonline.com