logo

Drodzy Czytelnicy

Wygląda na to, że nasz alpinizm ma się coraz lepiej, o czym świadczą coraz liczniejsze i coraz lepsze osiągnięcia Polaków poza granicami naszego kraju. W ciągu ostatniego roku zamieszczaliśmy obszerne materiały z wytyczenia nowych dróg na Alasce (GÓRY 9-10/2002), Ziemi Baffina (11/2002) i Alpach (4/2003). Rośnie także liczba wartościowych powtórzeń w górach całego świata, dokonywanych przez naszych wspinaczy (co równie skrzętnie odnotowujemy). Jeśli dodać do tego zauważalne ożywienie ruchu wspinaczkowego w Tatrach (szczególnie zimą), to przyszłość polskiego alpinizmu rysuje się w kolorowych barwach. Coraz lepiej prezentują się także osiągnięcia polskich wspinaczy skałkowych. Ostatnie wyniki Tomka Oleksego i Adasia Pustelnika nie pozostawiają wątpliwości, że - także w tej dziedzinie - dystans, jaki dzielił nas od światowej czołówki zaczyna maleć.

Taki stan rzeczy cieszy nas, redakcję, podwójnie. Po pierwsze dlatego, że szczerze kibicujemy Polakom na wspinaczkowej arenie. Po drugie, co tu dużo mówić, miło nam, gdy możemy opublikować atrakcyjny materiał z wybitnego polskiego przejścia. Tej satysfakcji nie zastąpią nawet najbardziej efektowne materiały dotyczące zachodnich gwiazd. W tym numerze prezentujemy reportaż z wytyczenia Krzyku Motyla na Alasce. Prawdziwa to perełka. Nie dosyć, że przejście wybitne, to i sam artykuł w najmniejszym stopniu nie odbiega od najlepszych big-wallowych materiałów, opublikowanych w światowej prasie.

Więcej takich dróg i materiałów życzymy Czytelnikom i sobie samym.

Redakcja Gór



 
adres email do składania reklamacji: reklamacje@czytaj.goryonline.com